Åsenteateret takker for seg, og på gjensyn i 2020!