Historikk

I 1988 fikk to teaterglade gutter fra Gamlegrendåsen foreldrene sine til å starte ei teatergruppe. Og så var det hele igang!

 

 

Det første stykket var "Åffer det'a". Da var det foreldrene selv som sto for instruksjonen. Kulissene besto av gråpapir og vannfarger. I utgangspunktet var intensjonen at skuespillerne skulle få være med på alle deler av prosessen fram til teaterstykket sto ferdig. Det innebar bl.a. maling av kulisser, sminke og å lage enkle kostymer. Den visjonen gikk de raskt bort fra, da det viste seg å være umulig å gjennomføre dette i praksis.

Allerede fra andre driftsår fikk teateret råd til å leie inn en instruktør utenfra. Det er en ordning vi har holdt på siden. Disse instruktørene har på hver sin måte bidratt til et spennende og utviklende miljø på Åsen.

 

Les mer om hvordan det hele startet her

 

Foreldrene har i alle år bidratt med en betydelig arbeidsinnsats. En stor grad av entusiastisk dugnadsarbeid har hvert år blitt nedlagt. Vi kan trygt si at uten denne innsatsen, hadde ikke det vært noe Åsen Barne- og Ungdomsteater slik vi ser det idag.

Omfanget og arbeidet på alle plan i teatergruppa har gjennomgått en enorm utvikling, se bare på barnas spillemåte, kulisser, kostymer og teatersalen i seg selv.

Musikkoppgaven ved teateret har opp gjennom disse årene blitt løst på forskjellige måter, fra å leie inn pianist, til bruk av kassett eller playback. Ved forestillingen "Mio. min Mio" opprettet teatergruppa selv en musikkgruppe som besto av 3 av skuespillerne. Disse både komponerte og spilte musikken. Et annet år hadde vi en voksen musiker med trekkspill som deltok i stykket.

De siste årene har vi leid inn profesjonelle folk til orkesteret.

 

Fra forestillingen "Alice lengter tilbake" i 2012